2kbiz.com - Một số sẻ chia dành tới mọi các bạn đang tìm kiếm việc làm

272 Lượt xem

Có các câu chuyện, những nỗi lòng mà các người như chúng tôi đã nếm thử bên trong việc, sự nghiệp of tôi, quả thật là quá buồn thậm tệ tới cả bạn bây giờ, hiện trạng đấy đang hiện ra 1 kiểu thật phũ, mọi bạn đang kiếm công việc hoặc là vừa vô bắt đầu sự nghiệp phải nghe.

Vì sao hầu hết bạn đã không làm được việt làm ban đầu các bạn nộp đơn?

Một vài chia sẻ dành cho mọi các bạn đang kiếm việc làm


1 lý do là việc làm tuyển dụng đã bị phá vỡ. Đó chủ chốt là 1 trò phỏng đoán. Tập lý lịch là một phương tiện ko tuyệt để chứng minh những kỹ năng và bài học đặc biệt mà nhiều việc làm đòi hỏi. Ngày đàm luận ko hiểu được các năng lực thực sự, nó chỉ cần thiết các bạn mọi người nói về nó, & các nhà quản lý tuyển lao động không đúng là chuyên gia trong công việc tuyển ứng viên.
Các người quản lý không thấy tới những gì họ sự thật cần trong bạn, & bộ phận tuyển dụng ko làm tốt việc giúp bạn xác thực những kinh nghiệm và nhu cầu đó. Điều đấy có thể hiểu là bạn từ tư cách là nhà nộp hồ sơ, đọc danh mục những tiêu đề và nhu cầu việc, và cần dự tính mọi người có hợp lý hay không.

 


Tâm sự với việc sẻ chia đối với bạn đang tìm việc


Những nhà nhân sự hỏi hàng danh sách lời hỏi không có nghĩa, hoặc là ko giúp cho các nhân sự nhận thấy liệu rằng bạn là một người làm tốt hay không. Họ hỏi các câu hỏi ngẩn ngơ là các bạn có câu trả lời có sẵn để mà hoặc họ đưa ra lời hỏi là các nhân sự không có có tin vào câu trả lời of bạn.

Thật sự buồn cho việc tìm công việc ngày nay và trong các buổi phỏng vấn

Một số buổi đàm thoại ít cho một ứng viên 1 cơ hội thật sự thể hiện kỹ năng chuyên môn hóa hay là cơ sở của họ tới một số năng lực mà họ có khả năng sử dụng bên trong công việc làm. Buổi đàm thoại là một bản kịch hầu như không một ai có điều kiện có được làm việc làm of họ. Mọi ứng viên sẽ không đề cập về việc gì họ làm. Một vài cuộc tuyển dụng thuê mướn những người "kể chuyện" hay.
Thật kỳ lạ, một số người quản lý tuyển người làm như là luôn luôn nhắc cho chúng ta rằng là họ ko có muốn đặt ứng cử viên đầu tiên mà họ trai đổi. Ngay khi ứng viên đó rất là hợp lý.
Cuối đó, 1 vài công việc quả thật là phức tạp. Họ có khả năng yêu cầu 1 số sự hợp lại rất lạ of tiềm lực kỳ lạ. Bạn bắt làm mội vài việc làm kết hợp tới nhiều việc làm chưa có thực hiện.
Ở trên là một những sẻ chia của tôi đến tình trạng tìm công việc làm và mới thực hiện việc, nhất là có trong hiện trạng ngày nay mọi người bạn cần chú ý nắm hơn.